Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowy Cywilno-Prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DRUKI DO POBRANIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie ZUS

CONTRACTOR STATEMENT FOR SOCIAL SECURITY PURPOSES (EN)

Umowa zlecenia 
CONTRACT OF MANDATE PL/EN
Umowa zlecenia dydaktyka         
CONTRACT OF MANDATE PL/EN
Umowa zlecenia promotorstwo    
CONTRACT OF MANDATE (supervisorship) PL/EN

Rachunek do umowy zlecenia
INVOICE PL/EN
Rachunek do umowy zlecenia dla pracowników zewnętrznych
Invoice for an external employee PL/EN
Rachunek do umowy zlecenia promotorstwa
Invoice for an external employee (supervisor) PL/EN

Umowa o dzieło
Specific work contract PL/EN
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Specific work contract (with transfer of economic rights) PL/EN 
Umowa o dzieło dydaktyka
Specific work contract (with transfer of economic rights) PL/EN            

Oświadczenie - koszty

STATEMENT (for tax purposes)​ EN

Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy o dzieło PL/EN
Rachunek do umowy o dzieło dla pracownika zewnętrznego
Invoice (person who is not an employee of the JU) PL/E

Umowa o dzieło recenzja stanowisko profesora

Specific work contrakt (professor) EN

Umowa o dzieło recenzja stopień dra hab

Specific work Contract (habilitation assessment process) EN

Nowy przewód doktorski

Specific work contract EN

Trwający przewód doktorski

Specific work contract EN

Umowa o dzieło recenzja tytuł profesora

Specific work contract (professor) EN

Wniosek o zawarcie aneksu do umowy

Umowa o praktykę absolwencką

Contract for post-graduate practice EN

Umowa zlecenia z przeniesieniem majątkowych praw do dóbr intelektualnych
Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw do dóbr intelektualnych
Umowa o współpracy w projekcie badawczym/opiece badawczej z przeniesieniem majątkowych praw do dóbr intelektualnych

Kalkulacja wynagrodzenia

Remuneration calculation EN

Skierowanie na badania, szkolenia BHP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Information about the processing of perconal data EN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - rekrutacja

Rachunek bankowy

Bank account EN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron