Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowy Cywilno-Prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 roku

 

Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 26 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia 123 Rektora UJ z 30.12.2016

Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 26 maja 2017 roku

Informacja o zmianie wysokości wynagrodzeń wynikającej ze zmiany minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DRUKI DO POBRANIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druk Pit - 2

Druk Pit - 2A

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - wzór

Oświadczenie ZUS

CONTRACTOR STATEMENT FOR SOCIAL SECURITY PURPOSES (EN)

Umowa zlecenia 
CONTRACT OF MANDATE PL/EN
Umowa zlecenia dydaktyka         
CONTRACT OF MANDATE PL/EN
Umowa zlecenia promotorstwo    
CONTRACT OF MANDATE (supervisorship) PL/EN
Umowa zlecenia z przeniesieniem majątkowych praw do dóbr intelektualnych

Rachunek do umowy zlecenia
INVOICE PL/EN
Rachunek do umowy zlecenia dla pracowników zewnętrznych
Invoice for an external employee PL/EN
Rachunek do umowy zlecenia promotorstwa
Invoice for an external employee (supervisor) PL/EN

Umowa o dzieło
Specific work contract PL/EN
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Specific work contract (with transfer of economic rights) PL/EN 
Umowa o dzieło dydaktyka
Specific work contract (with transfer of economic rights) PL/EN
Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw do dóbr intelektualnych            

Oświadczenie - koszty

STATEMENT (for tax purposes)​ EN

Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy o dzieło PL/EN
Rachunek do umowy o dzieło dla pracownika zewnętrznego
Invoice (person who is not an employee of the JU) PL/E

Umowa o dzieło recenzja stanowisko profesora

Specific work contrakt (professor) EN

Umowa o dzieło recenzja stopień dra hab

Specific work Contract (habilitation assessment process) EN

Nowy przewód doktorski

Specific work contract EN

Trwający przewód doktorski

Specific work contract EN

Umowa o dzieło recenzja tytuł profesora

Specific work contract (professor) EN

Wniosek o zawarcie aneksu do umowy

Umowa o praktykę absolwencką

Contract for post-graduate practice EN

Umowa o współpracy w projekcie badawczym/opiece badawczej z przeniesieniem majątkowych praw do dóbr intelektualnych

Kalkulacja wynagrodzenia

Remuneration calculation EN

Skierowanie na badania, szkolenia BHP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Information about the processing of personal data EN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - rekrutacja

Rachunek bankowy

Bank account EN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron