Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe zadania Centrum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

więcej o

Lic. Joanna Czekaj
pok. nr 222, tel. wew. 3265; (12) 663 32 65
email: joanna.czekaj@uj.edu.pl

mgr Monika Giergiel
pok. nr 222, tel. wew. 3275; (12) 663 32 75
e-mail: monika.giergiel@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 2, tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.p

mgr Edyta Serwatka
pok. nr 124, tel. wewn. 3236; (12) 663 32 36
e-mail: edyta.zajac@uj.edu.pl

mgr Aleksandra Haładus
pok. nr 214, tel. wew. 3259; (12) 663 32 59
e-mail: aleksandra.haladus@uj.edu.pl

mgr inż. Monika Nowak
pok. nr 214, tel. wewn. 3237; (12) 663 32 37
e-mail: monika1.nowak@uj.edu.pl

mgr Monika Pawlus
pok. nr 214, tel. wewn. 3289; (12) 663 32 89
e-mail: monika.pawlus@uj.edu.pl

mgr inż. Izabela Zając
pok. nr 114, tel. wewn. 3225; (12) 663 32 25
e-mail: i.zajac@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Grochal
pok. nr 222, tel. wewn. 3255; (12) 663 32 55
e-mail: katarzyna.grochal@uj.edu.pl

 

 

mgr Bożena Stanio
pok. nr 222, tel. wewn. 3276; (12) 663 32 76
e-mail: bozena.stanio@uj.edu.pl

Lic. Joanna Czekaj
pok. nr 222, tel. wew. 3265; (12) 663 32 65
email: joanna.czekaj@uj.edu.pl

mgr Monika Giergiel
pok. nr 222, tel. wew. 3275; (12) 663 32 75
e-mail: monika.giergiel@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Madejska
pok. nr 213, tel. wewn. 3211; (12) 663 32 11
e-mail: malgorzata.madejska@uj.edu.pl

mgr Justyna Maziarz
pok. nr 213, tel. wewn. 3209; (12) 663 32 09
e-mail: justyna maziarz@uj.edu.pl

lic. Marzena Chechelska
pok. nr 213, tel. wewn. 3210; (12) 663 32 10
e-mail: marzena.chechelska@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Mika
pok. nr 213, tel. wewn. 3274; (12) 663 32 74
e-mail: a.mika@uj.edu.pl

mgr Joanna Tokarczyk
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 2, tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

mgr Tomasz Korta
pok. nr 215, tel. wewn. 3229; (12) 663 32 29
e-mail: tomasz.korta@uj.edu.pl

mgr inż. Sabina Dudek
pok. nr 215, tel. wewn. 3230; (12) 663 32 30
e-mail: sabina.dudek@uj.edu.pl

mgr Marta Domagała
pok. nr 215, tel. wewn. 3257; (12) 663 32 57
e-mail: mart.a.domagala@uj.edu.pl

mgr Iwona Pakosz-Kielar
pok. nr 215, tel. wewn. 3256; (12) 663 32 56
e-mail: iwona.pakosz@uj.edu.pl

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr 124, tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Bąk   
pok. nr 112, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

mgr Monika Celary   
pok. nr 112, tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kalinowska
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 2, tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

Dariusz Mączka
pok. nr 2, tel. wewn. 3232; (12) 663 32 32
e-mail: dariusz.maczka@uj.edu.pl