Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe zadania Centrum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Świadczeń Socjalnych

więcej o

Odznaczenia państwowe, nagrody Ministra i nagrody Rektora

mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111   tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 2   tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.p

Planowanie i rozliczanie godzin dydaktycznych

mgr Edyta Serwatka
pok. nr 214    tel. wewn. 3236; (12) 663 32 36
e-mail: edyta.zajac@uj.edu.pl

mgr inż. Monika Nowak
pok. nr 214    tel. wewn. 3237; (12) 663 32 37
e-mail: monika1.nowak@uj.edu.pl

mgr Monika Pawlus
pok. nr 214    tel. wewn. 3289; (12) 663 32 89
e-mail: monika.pawlus@uj.edu.pl

Emerytury, renty

mgr inż. Izabela Zając
pok. nr 114    tel wewn. 3225; (12) 663 32 25
e-mail: i.zajac@uj.edu.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

mgr Katarzyna Grochal
pok. nr 222   tel. wewn. 3255; (12) 663 32 55
e-mail: katarzyna.grochal@uj.edu.pl

mgr Monika Kołakowska-Kowalska
pok. nr 222   tel. wewn. 3275; (12) 663 32 75
e-mail: monika.kolakowska-kowalska@uj.edu.pl

 

Konkursy, rekrutacja prac. admin., szkolenia, oceny pracowników, proces adaptacji

mgr Monika Kołakowska-Kowalska
pok. nr 222   tel. wewn. 3275; (12) 663 32 75
e-mail: monika.kolakowska-kowalska@uj.edu.pl

mgr Bożena Stanio
pok. nr 222   tel. wewn. 3276; (12) 663 32 76
e-mail: bozena.stanio@uj.edu.pl

Umowy cywilno - prawne pracowników "obcych"

mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 213    tel. wewn. 3208; (12) 663 32 08
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Madejska

pok. nr 213    tel. wewn. 3211; (12) 663 32 11
e-mail: malgorzata.madejska@uj.edu.pl

mgr Justyna Maziarz
pok. nr 213    tel. wewn. 3209; (12) 663 32 09
e-mail: justyna maziarz@uj.edu.pl

lic. Marzena Chechelska
pok. nr 213 tel. wewn. 3210; (12) 663 32 10
e-mail: marzena.chechelska@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Mika
pok. nr 213    tel. wewn. 3274; (12) 663 32 74
e-mail: a.mika@uj.edu.pl

Sprawozdawczość GUS, MNiSW, analizy

mgr Joanna Tokarczyk
pok. nr 114    tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 2    tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

Sprawy ZUS

mgr Tomasz Korta
pok. nr 215    tel. wewn. 3229; (12) 663 32 29
e-mail: tomasz.korta@uj.edu.pl

mgr inż. Sabina Dudek
pok. nr 215    tel. wewn. 3230; (12) 663 32 30
e-mail: sabina.dudek@uj.edu.pl

mgr Marta Domagała
pok. nr 215    tel. wewn. 3230; (12) 663 32 57
e-mail: mart.a.domagala@uj.edu.pl

mgr Iwona Pakosz
pok. nr 215    tel. wewn. 3256; (12) 663 32 56
e-mail: iwona.pakosz@uj.edu.pl

Grupowe ubezpieczenia pracownicze

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr 124    tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Bąk   
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kalinowska
pok. nr 116    tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

POLON,PFRON oraz pomoc informatyczna

Witold Romański
pok. nr 2    tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

Dariusz Mączka
pok. nr 2    tel. wewn. 3232; (12) 663 32 32
e-mail: dariusz.maczka@uj.edu.pl