Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicze Plany Kapitałowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla pracowników / zleceniobiorców UJ

Pliki do pobrania
pdf
Informacja
pdf
Informacja Prorektora UJ ds. badań naukowych z 18 marca 2021 roku w sprawie: kwalifikowalności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 10 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
pdf
Informacja dla osób spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
pdf
Zgoda mail do PPK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

W styczniu 2021 r. prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Nationale Nederlanden Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Osobowych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 22 lutego2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Podczas spotkań eksperci z NN lnvestment Partners TFI S.A. odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące oszczędzania w PPK..

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Kontakt w sprawie PPK w UJ - Dział Spraw Osobowych: ppk@uj.edu.pl

 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy wszystkich nowych pracowników UJ, ale również tych, którzy zastanawiają się nad uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach o PPK.

Informacja i zapisy na szkolenia:

 

PPK dla pracownika termin: 13.01.2023r. godz. 11:00 – PPK dla pracownika

                                              20.01.2023r. godz. 11:00 – PPK dla pracownika

                                              27.01.2023r. godz. 11:00 – PPK dla pracownika

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron