Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicze Plany Kapitałowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla pracowników / zleceniobiorców UJ

PPK - automatyczny zapis 01.03.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych, z dniem 1 marca 2023 roku nastąpi automatyczny zapis do programu wszystkich osób między 18. a 55. rokiem życia, które do dnia 28 lutego 2023r. włącznie złożyły bądź złożą deklaracje rezygnacji z udziału w programie. 

Automatyczny zapis obejmie zarówno osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, jak i uczestników programu, którzy w trakcie zrezygnowali z dalszego dokonywania wpłat do PPK.

Powyższe oznacza, że z końcem lutego 2023 roku wygasają wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone do 28 lutego 2023r. włącznie, a od wynagrodzeń wypłacanych od 1 marca 2023r. składki PPK naliczane i pobierane będą automatycznie.

Ewentualne złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK po 28 lutego 2023r. spowoduje zwrot automatycznie naliczonych składek na zasadach przewidzianych w Ustawie.

Dla uczestników PPK, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, naliczenia składek odbywać się będą bez zmian i bez konieczności składania dodatkowych deklaracji.

Tym z Państwa, których procedura autozapisu dotyczy, szczegółowe informacje wraz ze stosownymi drukami zostaną przekazane odrębną wiadomością mailową. 

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na to, że druki załączone do wiadomości opatrzone będą indywidualnymi kodami kreskowymi, w związku z tym niewłaściwym będzie korzystanie z druków wygenerowanych dla innych pracowników. 

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, powinni złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK

W celu uzyskania dodatkowych informacji serdecznie zachęcamy do zapoznana się z materiałami załączonymi do niniejszego maila, oraz zaprezentowanymi na specjalnie utworzonej przez NN Investment Partners TFI (na potrzeby autozapisu PPK) stronie internetowej dedykowanej dla pracowników https://www.nntfi.pl/ppk-autozapis oraz do uczestnictwa w otwartych webinariach dotyczących PPK.

Webinary prowadzone w j. polskim – każdy wtorek i czwartek o godz. 10:00:  PPK auto zapis - webinar z NN Investment Partners TFI 

Stały link MS Teams,  webinary będą prowadzone w każdym tygodniu do końca marca 2023r. 

Webinary prowadzone w j. angielskim  – piątki co 2 tygodnie:  PPK autoenrollment - online session with NN Investment Partners TFI 

Stały link MS Teams,  terminy webinarów: 17.02, 3.03, 17.03, 31.03 

Spotkania prowadzone będą przez ekspertów NN Investment Partners TFI. 

Ramowy plan spotkań: 

  • Na czym polega auto zapis PPK, jakie mam opcje  
  • Zasady i warunki uczestnictwa w PPK 
  • PPK – dlaczego warto dać sobie szansę 
  • Q&A 
Pliki do pobrania
pdf
Informacja
pdf
Informacja Prorektora UJ ds. badań naukowych z 18 marca 2021 roku w sprawie: kwalifikowalności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 10 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
pdf
Informacja dla osób spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
pdf
Zgoda mail do PPK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

W styczniu 2021 r. prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Nationale Nederlanden Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Osobowych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 22 lutego2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Podczas spotkań eksperci z NN lnvestment Partners TFI S.A. odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące oszczędzania w PPK..

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Kontakt w sprawie PPK w UJ - Dział Spraw Osobowych: ppk@uj.edu.pl

 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy wszystkich nowych pracowników UJ, ale również tych, którzy zastanawiają się nad uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach o PPK.

Informacja i zapisy na szkolenia:

 

PPK dla pracownika termin: 04.06.2024r. godz. 11:00– PPK dla pracownika

                                             11.06.2024r. godz. 11:00 – PPK dla pracownika

                                             13.06.2024r. godz. 13:00 – PPK dla pracownika

   18.06.2024r. godz. 11:00 – PPK dla pracownika

                                             20.06.2024r. godz. 13:00 – PPK dla pracownika

 

                                          

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron