Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DZIAŁ PŁAC

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Płac

Kierownik Działu Płac
mgr inż.  Anna Zaporowska - Starzak

pok. nr 124  tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Płac
mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 123 tel. wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

mgr Monika Klisiewicz   
pok. nr 119   tel. wewn. 3221; (12) 663 32 21
e-mail: monika.klisiewicz@uj.edu.pl

mgr Sylwia Kucharyk
pok. nr 115 tel. wew. 3238
e-mail: sylwia.kucharyk@uj.edu.pl

Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja ds. Umów Cywilno-Prawnych

Kierownik Sekcji ds. umów cywilno-prawnych

mgr inż. Anna Mika
pok. nr 213 tel. wewn. 3274; (12) 663 32 74
e-mail: a.mika@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

lic. Marzena Chechelska
pok. nr 213 tel. wewn. 3210; (12) 663 32 10
e-mail: marzena.chechelska@uj.edu.pl

lic. Katarzyna Krawczyk - Gurbiel
pok. nr 213 tel. wewn. 3208; (12) 663 32 08
e-mail: katarzyna.krawczyk-gurbiel@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Madejska
pok. nr 213 tel. wewn. 3211; (12) 663 32 11
e-mail: malgorzata.madejska@uj.edu.pl

mgr Justyna Maziarz
pok. nr 213 tel. wewn. 3209; (12) 663 32 09
e-mail: justyna.maziarz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Płacowej Obsługi Projektów

Kierownik Zespołu ds. płacowej obsługi projektów
mgr Małgorzata Szafran
   
pok. nr 111   tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Janecka
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Ubezpieczeń Społecznych

Kierownik Zespołu ds. ubezpieczeń społeczych
mgr Tomasz Korta

pok. nr 215 tel. wewn. 3229; (12) 663 32 29
e-mail: tomasz.korta@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

mgr inż. Sabina Dudek
pok. nr 215 tel. wewn. 3230; (12) 663 32 30
e-mail: sabina.dudek@uj.edu.pl

mgr Marta Domagała
pok. nr 215 tel. wewn. 3257; (12) 663 32 57
e-mail: mart.a.domagala@uj.edu.pl

mgr Iwona Pakosz-Kielar
pok. nr 215 tel. wewn. 3256; (12) 663 32 56
e-mail: iwona.pakosz@uj.edu.pl