Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka dokumentów do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plik do pobrania.

Komunikat

Załącznik nr 2 - wniosek (nauczyciele akademiccy)

Załącznik nr 3 - wniosek (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną (w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym)

Wniosek o pracę zdalna (w wymiarze nieprzekraczającym 2 dni w miesiącu)

Wniosek o pracę zdalną (w wymiarze dłuższym niz 2 dni w miesiącu)

Wniosek o pracę zdalną (dla pracowników szczególnie uprawnionych)

Komunikat Prorektora Uniwersytety Jagiellońskiego ds. Badań naukowych z 13 lipca 2023 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących zasad postępowania na etapie zatrudniania oraz wynagradzania w Uniwersytecie Jagiellońskim personelu w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

wniosek o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia

wniosek o czasową zmianę warunków zatrudnienia

wniosek o czasową zmianę warunków zatrudnienia - wkład własny

szczegółowy zakres obowiązków

aneks do umowy o pracę - zmiana warunków

aneks do umowy o pracę - zmiana warunków - wkład własny

aneks do umowy o pracę - dodatek jednorazowy

aneks do umowy o pracę - dodatek okresowy

aneks do umowy o pracę - dodatek projektowy

protokół odbioru dzieła lub wykonania zlecenia

karta czasu realizacji projektu

wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego - wkład własny

Urlop opiekuńczy

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Urlop opiekuńczy

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

9. Oświadczenie dotyczące procedury antymobbingowej w UJ:
17. Zakres obowiązków:

8. Oświadczenie dotyczące procedury antymobbingowej w UJ:

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonywane jest na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia:

Oświadczenie do pobrania

Zgłoszenie dla osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, nie mające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Druk do pobrania

Zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia może zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Druk do pobrania

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Oświadczenie o przekroczeniu limitu składek zus w 2023

 

Powitanie nowych pracowników UJ

Kompendium dla nowego pracownika