Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Świadczeń Socjalnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Świadczeń Socjalnych

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych
mgr Beata Rudnicka
pok.nr 5  tel.wewn. 1405; (12) 663 14 05
e-mail: beata.rudnicka@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu
mgr Magdalena Bajek, pok. 5
e-mail: magdalena.bajek@uj.edu.pl
tel. 12 663 14 05

Pracownicy:

Stanowisko ds. zapomóg i mieszkań lektorskich

mgr Katarzyna Podbielska, pok. 4
e-mail: k.podbielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 14 49

 

Stanowisko ds. kart MultiSport i zajęć sportowo - rekreacyjnych

mgr Magdalena Bajek, pok. 5
e-mail: magdalena.bajek@uj.edu.pl
tel. 12 663 14 05

Stanowisko ds. Domów Pracy Twórczej i wycieczek

mgr Aleksandra Starowicz, pok. 4
e-mail: aleksandra.starowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 32 78

 

Stanowisko ds. dofinansowań dla dzieci i młodzieży

mgr Agnieszka Radwan, pok. 5
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl
tel. 12 663 14 66,

Stanowisko ds. dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie oraz czynszów w budynkach mieszkalnych

mgr Dominika Maliszewska-Filip, pok. 5
e-mail: dominika.maliszewska-filip@uj.edu.pl
tel. 12 663 14 66

Stanowisko ds. hoteli asystenckich i pożyczek na cele mieszkaniowe

mgr Magdalena Szafrańska, pok. 5
e-mail: magdalena.szafranska@uj.edu.pl
tel. 12 663 32 96