Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centre For Human Resources

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Centrum Spraw Osobowych

mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z-ca Dyrektora

Kierownik Działu Kadr

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr. 124  tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z-ca Dyrektora

Kierownik Działu Płac

mgr inż.  Anna Zaporowska - Starzak
pok. nr 124  tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Działu Kadr

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr 124  tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Kadr

mgr Justyna Sikora 
pok. nr 123   tel wewn. 3217; (12) 663 32 17
e-mail: justyna.1.sikora@uj.edu.pl

 

Kierownik Zespołu ds. kadrowej obsługi projektów

mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111 tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail:patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Działu Płac

mgr inż.  Anna Zaporowska - Starzak
pok. nr 124  tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Płac

mgr Anna Mrożek
pok. nr 124   tel wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: anna.mrozek@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Płac
Kierownik Sekcji ds. umów cywilno-prawnych

mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 213 tel. wewn. 3208; (12) 663 32 08
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

 

Kierownik Zespołu ds. płacowej obsługi projektów

mgr Małgorzata Szafran   
pok. nr 111   tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

 

Kierownik Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych

mgr Tomasz Korta
pok. nr 215 tel. wewn. 3229; (12) 663 32 29
e-mail: tomasz.korta@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Działu ds. szkoleń i rozwoju pracowników

mgr Edyta Serwatka
pok. nr 124 tel. wewn. 3236; (12) 663 32 36
e-mail: edyta.zajac@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika Działu ds. szkoleń i rozwoju pracowników
mgr Bożena Stanio
pok. nr 222, tel.wew. 3276; (12) 663 32 76
email: bozena.stanio@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych

mgr Maria Zofia Nanke
pok.nr 5 (6)  tel. wew. 1580; (12) 663 15 80
e-mail: maria.zofia.nanke@uj.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Działu

mgr Beata Rudnicka
pok.nr 5  tel.wewn. 1405; (12) 663 14 05
e-mail: beata.rudnicka@uj.edu.pl