Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiety Medyczne - informacje tylko dla pracowników UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o podpisaniu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, a firmą PZU Zdrowie umowy na świadczenie dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego usług prywatnej opieki zdrowotnej (tzw. pakietów medycznych).

W ramach umowy istnieje możliwość wyboru pakietu podstawowego lub pakietu rozszerzonego, a z przedstawionej oferty możecie skorzystać zarówno Państwo jak i członkowie Państwa rodzin (zgodnie z regulaminem udzielania świadczeń). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych wariantów pakietów, warunkami uczestniczenia, a także regulaminem udzielania świadczeń. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Centrum Spraw Osobowych, w zakładce „Informacje do pobrania”, https://cso.uj.edu.pl/informacje (dostępne po zalogowaniu).

Warunkiem przystąpienia do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest wypełnienie stosownych deklaracji (dostępnych poniżej) oraz ich dostarczenie do Centrum Spraw Osobowych:

1. Dla pracownika – druk: „PRACOWNIK_wniosek o……”
     EMPLOYEE_motion for joining medical care package_EN

2. Dla dziecka < 16 r.ż. – druk „DZIECKO poniżej 16 r.ż. _wniosek o…”.
     CHILD under 16 y.o._motion for joining medical care package_EN

3. Dla członka rodziny > 16r.ż – druk „CZŁONEK RODZINY powyżej 16 r.ż._wniosek o ……”
     FAMILY MEMBER over 16 y.o._motion for joining medical care package_EN

W przypadku chęci przystąpienia do umowy o udzielanie  świadczeń zdrowotnych od 01. dnia kolejnego miesiąca, prosimy o dostarczenie do CSO (ul. Straszewskiego 27, pokój nr 5) oryginałów wypełnionych druków najpóźniej do 20. dnia miesiąca bieżącego. Dopuszczalne jest także przesłanie na adres pakiety.medyczne@uj.edu.pl deklaracji podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W Centrum Spraw Osobowych, informacji w ww. zakresie udzielają:

mgr Magdalena Bajek, tel. 12 663 14 05

mgr Katarzyna Grochal, tel. 12 663 32 55

 

INFORMACJE DO POBRANIA:

 

Pakiet medyczny - zasady 

Pakiet podstawowy UJ

Pakiet rozszerzony UJ

Przewodnik pacjenta 

Regulamin udzielania świadczeń

Lista placówek, z którymi współpracuje PZU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Members of the JU Academic Community,

 

please find attached forms of declarations as regards joining the agreement for providing health care services under the agreement for private health care for staff members of the Jagiellonian University (medical care packages), which we send in relation to the fact of signing between the Jagiellonian University and PZU Zdrowie company the abovementioned agreement.

Under the agreement there is the possibility to choose basic package or extended package. Both you and members of your families may benefit from the presented offer (in accordance with regulations of services providing). Please read the offer presenting options of each package, conditions for participation, as well as regulations of services providing. All information can be found on the website of Centre for Personnel Affairs, bookmark ‘Pakiety medyczne’, https://cso.uj.edu.pl/pmedyczne (available for logged-in users).

In order to join the agreement for providing health care services please fill in proper declarations (attached herein and available at the Centre for Personnel Affairs website) and deliver it to the Centre for Personnel Affairs:

1. EMPLOYEE_motion for joining medical care package_EN

2.CHILD under 16 y.o._motion for joining medical care package_EN

3.FAMILY MEMBER over 16 y.o._motion for joining medical care package_EN

If you want to join the contract for the provision of health services from the 1st day of the following month, please provide the CSO (ul. Straszewskiego 27, room no. 5) with the original completed forms by the 20th day of the current month at the latest.

It is as well allowed to send declaration signed with qualified electronic signature to the address: pakiety.medyczne@uj.edu.pl.

 

Should you have any further questions, please call us or send an e-mail. 

Information regarding medical care packages is provided in the Centre for Personnel Affairs by:

mgr Magdalena Bajek, phone no.: 12 663 14 05 magdalena.bajek@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Grochal, phone no. : 12 663 32 55 katarzyna.grochal@uj.edu.pl

 

You may as well call, using phone no. 12 308 28 64, a PZU staff member who is at disposal of the JU employees. 

 

Patient guide