Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy kadrowo płacowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziały:

Wydział Prawa i Administracji

kadry:
mgr Ewa Sikorska 
pok. nr 120   tel. wewn. 3273; (12) 663 32 73
e-mail: ewa.sikorska@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 123 tel. wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny
kadry:
mgr Anna Kowalik
pok. nr 120, tel. wew. 3219 (12) 663 32 19
e-mail: anna1.kowalik@uj.edu.pl
 
płace:
mgr Joanna Smoleń 
pok. nr 119   tel wewn. 3226; (12) 663 32 26
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

 

Wydział Historyczny
kadry:
mgr Ewelina Sikora   
pok. nr 114   tel. wewn. 3260; (12) 663 32 60
e-mail: ewelina.karcz@uj.edu.pl
płace:
mgr Małgorzata Szafran   
pok. nr 111   tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

Wydział Filologiczny

kadry:
mgr Justyna Sikora  
pok. nr 123   tel wewn. 3217; (12) 663 32 17
e-mail: justyna.1.sikora@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Anna Zaporowska-Starzak    
pok. nr 124   tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22 
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl

Wydział Polonistyki
kadry:

mgr Alicja Podsiedlik
pok. nr 117, tel. wewn. 3264; (12) 663 32 64
e-mail: alicja.podsiedlik@uj.edu.pl

płace:
mgr Monika Klisiewicz   
pok. nr 119   tel. wewn. 3221; (12) 663 32 21 
e-mail: monika.klisiewicz@uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
kadry:
mgr Sylwia Rosiek   
pok. nr 114   tel. wewn. 3212; (12) 663 32 12
e-mail: sylwia.rosiek@uj.edu.pl
płace:
mgr Sylwia Kucharyk
pok. nr 115 tel. wew. 3238
e-mail: sylwia.kucharyk@uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

kadry:
mgr Marta Litwińska
pok. nr 111   tel. wewn. 3220; (12) 663 32 20
e-mail: marta.litwinska@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka 
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

Wydział Chemii

kadry:
mgr Elżbieta Bankowicz    
pok. nr 124   tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35 
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl
płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

Wydział Biologii
kadry:
mgr Agnieszka Dudek    
pok. nr 118   tel. wewn. 3224; (12) 663 32 24 
e-mail: agnieszka.2.dudek@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27 
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

kadry:
mgr Joanna Kosmala
pok. nr 111; tel. wew. 3214; (12) 663 32 14
e-mail: joanna1.kosmala@uj.edu.pl
płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna   
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
kadry:
mgr Agnieszka Kalinowska;  
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23  
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Klisiewicz   
pok. nr 119   tel. wewn. 3221; (12) 663 32 21 
e-mail: monika.klisiewicz@uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
kadry:
mgr Barbara Ziąbka-Stefanov  
pok. nr 117, tel. wewn. 3213; (12) 663 32 13
e-mail: b.ziabka-stefanov@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk  
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

Wydział Geografii i Geologii
kadry:
mgr Barbara Ziąbka-Stefanov  
pok. nr 117, tel. wewn. 3213; (12) 663 32 13
e-mail: b.ziabka-stefanov@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27 
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Jednostki poza i międzywydziałowe oraz międzyuczelniane

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki pozawydziałowe:

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl
płace:
mgr Małgorzata Szafran,
pok. nr 111, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15,
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Izabela Zając,
pok. nr 114, tel. wewn. 3225; (12) 663 32 25,
e-mail: i.zajac@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Kucharyk
pok. nr 115 tel. wew. 3238
e-mail: sylwia.kucharyk@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
 

kadry:
Patrycja Sikora,
pok. nr 111, tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31,
e-mail: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 123 tel. wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

kadry:
mgr Agnieszka Dudek    
pok. nr 118   tel. wewn. 3224; (12) 663 32 24 
e-mail: agnieszka.2.dudek@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Małgorzata Szafran,
pok. nr 111, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15,
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki międzywydziałowe:

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Małgorzata Szafran,
pok. nr 111, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15,
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Małgorzata Szafran,
pok. nr 111, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15,
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

kadry:
 

płace:

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

kadry:
 

płace:

kadry:
 

płace:

kadry:
 

płace:

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Małgorzata Szafran,
pok. nr 111, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15,
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

 

kadry:
 

płace:
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki pomocnicze:

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Centra naukowe, centra transferu technologii i akademickie inkubatory przedsiębiorczości

kadry:
mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Jednostki Administracji Ogólnouczelnianej:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Rektorowi

kadry:
mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

kadry:
​mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki podległe Prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.p

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.p

kadry:
mgr Agnieszka Kalinowska,
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23,
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.p

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.p

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. dydaktyki

kadry:
mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111 tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. rozwoju

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

kadry:
mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna   
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

kadry:
mgr Agnieszka Kalinowska,
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23,
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

kadry:
mgr Agnieszka Kalinowska,
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23,
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. badań naukowych

kadry:
mgr Katarzyna Mikłas
pok. nr 111  tel. wew. 3290; (12) 663 32 90
email: katarzyna.miklas@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr Alicja Podsiedlik
pok. nr 117, tel. wewn. 3264; (12) 663 32 64
e-mail: alicja.podsiedlik@uj.edu.pl

płace:
mgr Magdalena Tomasiewicz
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39
email: magdalena.tomasiewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Kanclerzowi

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
mgr Patrycja Sikora,
pok. 111, tel. wewn. 3231 (12) 663 32 31
e-mail: patrycja1.sikora@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk
pok. nr 112, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28,
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 116, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 123, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

mgr Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

 

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 123, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

kadry:
mgr inż. Dominika Turek,
pok. nr 123, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18,
e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl

mgr Joanna Warchoł,
pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34
e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk
pok. nr 112, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28,
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

mgr Joanna Smoleń 
pok. nr 119   tel wewn. 3226; (12) 663 32 26
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr Sylwia Janas
pok. nr 119   tel. wewn. 3258; (12) 663 32 58
e-mail: sylwia.janas@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk
pok. nr 112, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28,
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna 
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. ogólnych

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk 
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
Joanna Smoleń,
pok. nr 119, tel. wewn. 3226; (12) 663 32 26,
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk
pok. nr 112, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28,
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

kadry:
Joanna Tokarczyk,
pok. nr 114, tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54,
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Jednostki administracyjne podległe Kwestorowi

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka  
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka  
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka   
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka  
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka   
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka  
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka 
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka 
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88 
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka 
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl

kadry:
mgr Magdalena Żupnik
pok. nr 118   tel. wewn. 3288; (12) 663 32 88
e-mail: magdalena.zupnik@uj.edu.pl

płace:
mgr inż. Agnieszka Janecka
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: agnieszka.janecka@uj.edu.pl