Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiety Medyczne - informacje tylko dla pracowników UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o podpisaniu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, a firmą PZU Zdrowie umowy na świadczenie dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego usług prywatnej opieki zdrowotnej (tzw. pakietów medycznych).

W ramach umowy istnieje możliwość wyboru pakietu podstawowego lub pakietu rozszerzonego, a z przedstawionej oferty możecie skorzystać zarówno Państwo jak i członkowie Państwa rodzin (zgodnie z regulaminem udzielania świadczeń). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych wariantów pakietów, warunkami uczestniczenia, a także regulaminem udzielania świadczeń. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Centrum Spraw Osobowych, w zakładce „Informacje do pobrania”, https://cso.uj.edu.pl/informacje (dostępne po zalogowaniu).

Warunkiem przystąpienia do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest wypełnienie stosownych deklaracji (dostępnych poniżej) oraz ich dostarczenie do Centrum Spraw Osobowych.

Wnioski o przystąpienie:

1. Dla pracownika – druk: „PRACOWNIK_wniosek o……”

2. Dla dziecka poniżej 16 r.ż. – druk „DZIECKO poniżej 16 r.ż. _wniosek o…”

3. Dla członka rodziny powyżej 16r.ż – druk „CZŁONEK RODZINY powyżej 16 r.ż._wniosek o ……”

Wniosek o odstąpienie:

Dla pracownika - wniosek o odstąpienie od pakietu medycznego.

 

W przypadku chęci przystąpienia do umowy o udzielanie  świadczeń zdrowotnych od 01. dnia kolejnego miesiąca, prosimy o dostarczenie do CSO (ul. Straszewskiego 27, pokój nr 5) oryginałów wypełnionych druków najpóźniej do 20. dnia miesiąca bieżącego. Dopuszczalne jest także przesłanie na adres pakiety.medyczne@uj.edu.pl deklaracji podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W Centrum Spraw Osobowych, informacji w ww. zakresie udzielają:

mgr Magdalena Bajek, tel. 12 663 14 05

mgr Katarzyna Grochal, tel. 12 663 32 55

 

WAŻNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie czerwca tego roku zostanie otwarte nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie Kraków Prądnicka. Jednocześnie informujemy, że obecna placówka przy ul. Mazowieckiej 4-6 zostanie zamknięta w piątek 23 czerwca br., a badania oraz wizyty lekarskie będzie można wykonać w nowej lokalizacji od poniedziałku 26 czerwca br. Wszyscy pacjenci nadal będą mogli korzystać z opieki medycznej na dotychczasowych zasadach.

 

INFORMACJE DO POBRANIA:

Pakiet medyczny - zasady 

Pakiet podstawowy UJ

Pakiet rozszerzony UJ

Przewodnik pacjenta 

Regulamin udzielania świadczeń

Lista placówek, z którymi współpracuje PZU