Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena Nauczycieli Akademickich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze oceny Okresowej

Pliki do pobrania :

 

 - Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 - Decyzja nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego roku w sprawie: powołania komisji oceniających na lata 2021-2024

 - Decyzja nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku
w sprawie: powołania członka wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz zmiany decyzji nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021–2024 

- Decyzja nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 października 2021 roku 
w sprawie: odwołania i powołania członków i zastępcy członka wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz zmiany decyzji nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021–2024 (z późn. zm.) 

 - Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonywanych w 2021 roku
 

 - Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku
    w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oceny okresowej nauczyciela akademickiego Uniwerytetu  Jagiellońskiego

- załącznik nr 1 - grupa badawczo-dydaktyczna
- attachment 1 - RESEARCH AND EDUCATIONAL POSITIONS
- załącznik nr 2 - grupa badawcza
- attachment 2 - RESEARCH POSITIONS
- załącznik nr 3 - grupa dydaktyczna
- attachment 3 - EDUCATIONAL POSITIONS

- Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie Jagiellońskim dokonywanej w sytuacjach doraźnych.

 - załącznik nr 1 - grupa badawczo-dydaktyczna
 - załącznik nr 2 - grupa badawcza
 - załącznik nr 3 - grupa dydaktyczna

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

PRZEWODNIKI PO OCENIE OKRESOWEJ

 

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa badawcza

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION - RESEARCH POSITIONS

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa badawczo-dydaktyczna

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION -RESEARCH AND EDUCATIONAL POSITIONS

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa dydaktyczna

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION - EDUCATIONAL POSITIONS