Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ordery / odznaczenia / Medale

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje:

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finasowej z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie wniosku o nadanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finasowej z dnia 16 stycznia 2024 roku 
w sprawie zasad nadawania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę, medali KEN.

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zasad nadawania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę, medali KEN

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Pismo Prorektora UJ ds. polityki finansowej i kadrowej  z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Pismo Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 17 stycznia 2022

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku Medal Sapientia et Veritas

Wzor wniosku o nadanie medalu komisji edukacji narodowej

Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia

Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Wzór Notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów oraz uzsadnienia do wniosków