Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena Nauczycieli Akademickich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze oceny Okresowej

Pliki do pobrania :

 

 - Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 - Decyzja nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego roku w sprawie: powołania komisji oceniających na tala 2021-2024

 - Decyzja nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku
w sprawie: powołania członka wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz zmiany decyzji nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021–2024 

- Decyzja nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 października 2021 roku 
w sprawie: odwołania i powołania członków i zastępcy członka wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz zmiany decyzji nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021–2024 (z późn. zm.) 

 - Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonywanych w 2021 roku

 - Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dznia 31 sierpnia 2021 roku
    w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oceny okresowej nauczyciela akademickiego Uniwerytetu  Jagiellońskiego

 - załącznik nr 1 - grupa badawczo-dydaktyczna

 - attachment 1 - RESEARCH AND EDUCATIONAL POSITIONS

 - załącznik nr 2 - grupa badawcza

 - attachment 2 - RESEARCH POSITIONS

 - załącznik nr 3 - grupa dydaktyczna

 - attachment 3 - EDUCATIONAL POSITIONS

 

PRZEWODNIKI PO OCENIE OKRESOWEJ

 

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa badawcza

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION - RESEARCH POSITIONS

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa badawczo-dydaktyczna

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION -RESEARCH AND EDUCATIONAL POSITIONS

- Przewodnik po ocenie okresowej - grupa dydaktyczna

- GUIDE TO ACADEMIC TEACHERS EVALUATION - EDUCATIONAL POSITIONS